logo
0

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov, ki so bili zagotovljeni za namen izpolnjevanja predmeta pogodbe, je prodajalec.

Identifikacijski in kontaktni podatki upravljalca

Podjetje/Ime in priimek: ČESKÝ VELKOOBCHOD s.r.o.
Sedež/Naslov: Albatrosova 286, 252 42 Jesenice u Prahy, Češka
DDV ID številka: SI39526739
DDV EU: CZ24823694
Telefon: +420 602 957 602
Elejtronski naslov: duzik@ceskyvelkoobchod.cz
Kontaktni naslov: Albatrosova 286, 252 42 Jesenice u Prahy, Češka

Namen obdelave, okvirje osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo
Kupec se zaveda, da bo upravljalec za namene sklenitve kupoprodajne pogodbe in njene kasnejše izpolnjevanje (obdelave naročila, zagotavljanja odpreme in dostave blaga) obdeloval in hranil njegove osebne podatke v naslednjem obsegu: ime, priimek, naslov, elektronsko pošto, telefonsko številko in način plačila v skladu z Uredbo (ES) Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR ).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v skladu s členom 6 odstavek 1 črka b) GDPR izpolnjevanje pogodbe, za katero je kupec pogodbena stranka.

Kategorija prejemnikov osebnih podatkov
Upravitelj se zavezuje, da osebnih podatkov kupca ne bo posredoval subjektom, ki niso naslednji obdelovalci podatkov:

a. pogodbeni prevoznik, ki ga kupec določi v naročilnem obrazcu za dobavo blaga; Podatki bodo zagotovljeni v naslednjem obsegu: ime, priimek, naslov, e-pošta, telefonska številka;
b. Upravljalec določenega portala z namenom ustvarjanja in pošiljanja vprašalnikov o nakupu v okviru programa Preverjeno s strani kupcev (v katerega je vključena spletna trgovina). Pravna podlaga za obdelavo v tem primeru je v skladu s členom 6 (1) črka f) GDPR legitimni interes upravljalca, ki izhaja iz ugotavljanja zadovoljstva kupca z nakupom od upravljalca, ki izhaja iz ugotavljanja. To se izvede po vsakem nakupu v spletni trgovini in samo z vašim predhodnim soglasjem. Upravljalec portala lahko uporablja poslani elektronski naslov izključno za ustvarjanje in pošiljanje vprašalnika o zadovoljstvu v skladu s pogoji programa Preverjeno s strani kupcev. Kupec lahko kadarkoli nasprotuje pošiljanju elektronskih vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani kupcev z zavrnitvijo drugih vprašalnikov s pomočjo povezave v e-pošti. V primeru ugovora upravljalec kupcu vprašalnika ne bo več poslal.

Čas shranjevanja
Osebne podatke bo upravljalec shranjeval za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe (obdelava naročila, odprema in dostava blaga) in za obdobje pravne garancije (24 mesecev od prejema blaga) ali trajanje zagotovljene pogodbene garancije.

Kupec se zaveda, da je v skladu z Zakonom o računovodstvu upravljalec dolžan 5 let hraniti računovodske dokumente in računovodske evidence (račune), ki se začnejo hranti na koncu obračunskega obdobja, na katero se nanašajo. Upravljavec je po zakonu o davčni upravi tudi dolžan hraniti račun za obdobje 3 let od konca davčnega obdobja, v katerem je nastala davčna obveznost, vezana na račun. Račun vsebuje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-naslov.


ZA PLAČNIKE DDV:
Kupec se zaveda tudi, da je upravitelj v skladu s členom 35 zakona o davku na dodano vrednost (št. 235/2004 Zb.) dolžan shranjevati davčne dokumente za obdobje 10 let od konca obdavčljivega obdobja, v katerem je transakcija (to pomeni, ko kupujete blago v letu 2021, mora upravljalec račun hraniti do konca leta 2031). Davčni dokument vsebuje naslednje osebne podatke: ime, priimek in naslov, telefonska številka, elektronski naslov.

Pravice kupca v zvezi z osebnimi podatki
Kupec se nadalje zaveda, da ima v skladu s členi 15 do 21 GDPR pravico do:
a. dostopa do osebnih podatkov, ki vključuje pravico, da od upravljalca pridobi potrdilo, če so osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelani ali ne, in če je tako, ima pravico do dostopa do takih osebnih podatkov in informacij ki so navedeni v členu 15 GDPR;
b. popravkov netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj; poleg tega, ob upoštevanju namena obdelave, ima kupec pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno z zagotovitvijo dodatne izjave v skladu s členom 16 GDPR;
c. izbrisa (pravica, da se ga pozabi), kar pomeni, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na kupca, takoj, ko niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbe, razen če obstaja drug pravno utemeljen razlog za nadaljnjo obdelavo;
d. omejitve pri obdelavi osebnih podatkov v primerih, opredeljenih v členu 18 GDPR;
e. prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 GDPR;
f. ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov v skladu s členom 21 GDPR.

Upravljalec na zahtevo zagotovi kupcu informacije o sprejetih ukrepih v vsakem primeru najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve.
V primeru dvoma o obdelavi osebnih podatkov ima kupec pravico kontaktirati Urad za varstvo osebnih podatkov, ki je nadzorni organ na tem področju, in mu vložiti pritožbo.

Registracija podjetja Češka veleprodaja s.r.o. na www.uoou.cz pod številko 00063273.
https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp