logo
0

PRITOŽBENI POGOJI

PRENEHANJE POGODBE ZARADI POMAJNKLJVOSTI BLAGA

Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede pravic zaradi neizpolnitve pogodbe urejajo ustrezni splošno zavezujoči pravni predpisi civilnega zakonika in zakona o varstvu potrošnikov.
Prodajalec zagotavlja kupcu, da blago ob prejetju nima pomanjkljivosti. Prodajalec zagotavlja kupcu, da je prevzemu kupca:

 • blago ima lastnosti, za kakršne sta se dogovorili obe strani, in če ni bilo dogovora, ima blago lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali pričakoval kupec glede na vrsto blaga in njegovo oglaševanje;
 • blago ustreza namenu, ki ga je navedel prodajalec, in se za ta namen blago običajno uporablja
 • blago ustreza kakovosti in dizajnu dogovorjenemu na vzorcu ali modelu, če je bila kakovost ali zasnova določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali modelom,
 • blago je v ustrezni količini, merah ali teži in
 • blago ustreza zakonskim zahtevam.

Določbe iz člena 2 teh pogojev ne veljajo za blago, ki se prodaja po nižji ceni zaradi napake, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga, ki je posledica običajne uporabe ali izhaja iz narave blaga.
Če se pojavijo znaki okvare v šestih mesecih po prejemu, se šteje, kot da je bilo blago pokvarjeno že ob prevzemu. Kupec ima pravico uveljaviti pravico zaradi napake, ki se pojavi v potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih od prevzema.
Pravice zaradi pomanjkljivega izvrševanja kupec pri prodajalcu, na naslovu njegove poslovalnice, kadar je v njej mogoče sprejeti reklamacijo glede na izbor prodajanega blaga, po možnosti tudi na sedežu ali mestu poslovanja.
Druge pravice in obveznosti, povezane s prodajalčevo odgovornostjo za napake na blagu, lahko ureja prodajalčev pritožbeni postopek.


Kupec pošlje blago, ki ga želi reklamirati na naslov prodajalca:

 

Packeta International_ DPD d.o.o.

ID: 93981789

Celovška 492
1210 Ljubljana-Šentvid


Pozor! POMEMBNO!
Prosimo, da poleg točnega naslova, vedno navedite identifikacijsko številko naše e-trgovine
ID: 93981789

Brez teh informacij, se lahko dostava pošiljke po nepotrebnem podaljša.

Vložitev zahtevka (pritožbeni list)

Dostava (paketa) s skupno težo več kot 10 kg pošljite na naslov:

Český velkoobchod s.r.o.,
Františka Diviše 944/1,
104 00 Praga 10 - Uhříněves
Czech Republic


Izdelke, ki jih ponujamo v naši e-trgovini, kupujemo iz celotne Evropske unije, zato gre za tako imenovano evropsko distribucijo. V nekaterih primerih je to lahko tudi neevropska distribucija ali evropska distribucija pri kateri proizvajalec ne krije garancije v pooblaščenem servisnem centru. V tem primeru se je treba obrniti na prodajalca v primeru uveljavljanja pravic zaradi pomanjkljivega izvrševanja.

V primeru informacij o natančnem izvoru določenega izdelka, ali dodatnih vprašanj glede reševanja reklamacije se lahko kupec obrne na pomoč in podporo za stranke na telefonski številki +38651754186 ali pa vpraša preko elektronskega sporočila na info@digiexpert.si

Garancijsko obdobje 24 mesecev velja za prodajne pogodbe, sklenjene s potrošniki. V primeru prodaje osebi, ki je podjetnik, in sklepa pogodbe v okviru svojih poslovnih dejavnosti, je garancijski rok 12 mesecev.

Pozor! Življenjska doba baterije 6 mesecev / 24 mesecev garancije


POGOJI GARANCIJE ZA POTROŠNIKE GARMINA

Za letalske izdelke je zagotovljeno, da 2 leti od datuma nakupa ne bodo imeli napak v materialu ali izdelavi (samo za potrošnike). V tem obdobju bo Garmin® po lastni izbiri popravil ali zamenjal vse komponente, ki pri normalni uporabi ne uspejo. Takšna popravila ali zamenjava se za stranke ali delo ne opravijo brezplačno. Ta omejena garancija ne velja za: (i) kozmetične poškodbe, kot so praske, zareze in udrtine; (ii) potrošni deli, na primer baterije, razen če je prišlo do poškodbe izdelka zaradi napake v materialu ali izdelavi; (iii) škoda, ki jo povzroči nesreča, zloraba, voda, poplava, požar ali druga dejanja narave ali zunanji vzroki; (iv) škodo, ki jo povzroči storitev, ki jo opravi vsakdo, ki ni pooblaščeni ponudnik storitev Garmin; (v) poškodbe izdelka, ki je bil spremenjen ali spremenjen brez pisnega dovoljenja družbe Garmin, (vi) poškodbe izdelka, ki je bil priključen na napajalne in/ali podatkovne kable, ki jih Garmin ne dobavlja, ali poškodbe izdelka, ki je bil priključen na napajalnike in kable, ki niso certificirani s strani UL (Underwriters Laboratories) in niso označeni kot omejeni vir energije (LPS). Poleg tega si Garmin pridržuje pravico, da zavrne garancijske zahtevke za izdelke ali storitve, ki so pridobljeni in/ali uporabljeni v nasprotju z zakonodajo katere koli države. Ta izdelek je namenjen samo za pomoč pri potovanju in ga ne smete uporabljati za noben namen, ki zahteva natančno merjenje smeri, razdalje, lokacije ali topografije. Garmin ne jamči za točnost ali popolnost zemljevidov.

Ta omejena garancija prav tako ne velja in Garmin ne odgovarja za kakršno koli poslabšanje delovanja katerega koli navigacijskega izdelka Garmin, ki je posledica njegove uporabe v bližini katere koli slušalke ali druge naprave, ki uporablja prizemno širokopasovno omrežje, ki deluje na frekvencah, ki so blizu na frekvencah, ki jih uporablja kateri koli globalni satelitski navigacijski sistem (GNSS), na primer storitev globalnega pozicioniranja (GPS). Uporaba takšnih naprav lahko poslabša sprejem signalov GNSS.

GARMIN V nobenem primeru ne bo odgovoren za tožbo zaradi kršitve garancije za kakršne koli nenamerne, posebne, posredne ali posledične škode, ne glede na to, ali so bile uporabljene napake ali nesposobnosti za uporabo tega izdelka v izdelkih ali izdelkih.