logo
0

GDPR

GDPR varstvo osebnih podatkov

Subjekt, ki je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov je podjetje Český velkoobchod d.o.o., s sedežem na naslovu Albatrosova 286, 25242 Jesenice u Prahy, Češka, identifikacijska številka: 24823694, vpisana v trgovski register, ki se vodi v Pragi, oddelek C, datoteka 177668.

Český velkoobchod d.o.o. skrbi za varstvo osebnih podatkov, ki nam jih posredujete. Pomembno je, da veste, da osebne podatke, ki nam jih posredujete, obdelujemo odgovorno, pregledno in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Pravico imate zahtevati podatke o registriranih osebnih podatkih, njihovem popravku, izbrisu, če so ti odobreni na podlagi vaše privolitve. Če pride do avtomatizirane obdelave, imate pravico do prenosljivosti podatkov in do tega, da niste predmet odločitve, ki temelji samo na tej odločbi.

V primeru karšnih koli vprašanj in zahtevkov v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov nas lahko pisno kontaktirate na naslovu sedeža podjetja ali preko našega elektronskega naslova, ki ga boste našli spodaj v razdelku Pravice kupca v zvezi z osebnimi podatki.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Český velkoobchod d.o.o. upravlja s spletnimi trgovinami, v katerih lahko kupite blago, tako po predhodni registraciji, kot brez registracije.

V povezavi s posameznimi koraki nakupa v e-trgovini (npr. registracijo, nakupom blaga, pridobivanjem povratnih informacij o opravljenem nakupu) si v nadaljevanju lahko ogledate, kako Český velkoobchod d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke / kategorije osebnih podatkov, vključno z določenimi pravnimi naslovi, nameni in časi obdelave za posamezne evidence dejavnosti obdelave.

V okviru naročil in uporabniškega računa obdelujemo naslednje podatke:


Pravni naslov

Izvedba pogodbe

Osebni podatki

Naslov (Osebni podatek), Številka bančnega računa (Osebni podatek), Dostavni naslov (Osebni podatek), Elektronski naslov (Osebni podatek), Naslov za pošiljanje računa (Osebni podatek), Ime (Osebni podatek), Priimek (Osebni podatek), Podatki o blagu (Osebni podatek)

Namen obdelave

Da svoje naročilo na spletu lahko dokončate.

Da z vami lahko komuniciramo glede naročila.

Za namene dobave blaga; v tem okviru vaše podatke lahko posredujemo našim prevoznikom.

Čas obdelave

Čas, ki je nujno potreben za obdelavo naročila

Prejemniki

Prevozniki

Obvezni podatki so označeni z zvezdico (*). Obdelava osebnih podatkov je po zakonu obvezna.

Sklenitev kupoprodajne pogodbe

V okviru sklenitve kupoprodajne pogodbe obdelujemo naslednje podatke:

Pravni naslov

Izvedba pogodbe

Osebni podatki

Naslov (Osebni podatek), Številka bančnega računa (Osebni podatek), Dostavni naslov (Osebni podatek), Elektronski naslov (Osebni podatek), Naslov za pošiljanje računa (Osebni podatek), Ime (Osebni podatek), Priimek (Osebni podatek), Telefonska številka (Osebni podatek), Podatki o blagu (Osebni podatek)

Namen obdelave

Nameni obdelave vaših osebnih podatkov so izvajanje pogodbe med vami in skrbnikom, vključno z dobavo blaga in poravnavo pravic, ki izhajajo iz odgovornosti za napake na blagu ali izvajanje ukrepov s strani skrbnika pred sklenitvijo takšne pogodbe in izpolnjevanjem povezanih javnopravnih obveznosti.

Čas obdelave

Obdelovali jih bomo v času veljavnosti pravic in obveznosti iz pogodbe in tudi v času, ki je potreben za arhiviranje v skladu z ustreznimi splošno zavezujočimi zakonskimi predpisi, ne dlje kot v obdobju, določenem s splošno zavezujočimi zakonskimi predpisi.

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

Obdelava podatkov – odstop od pogodbe

V okviru odstopanja od pogodbe obdelujemo naslednje podatke:

Pravni naslov

Izvedba pogodbe

Osebni podatki

Naslov (Osebni podatek), Dostavni naslov (Osebni podatek), Elektronski naslov (Osebni podatek), Ime (Osebni podatek)

Namen obdelave

Namen obdelave osebnih podatkov po odstopu od pogodbe je tudi izpolnjevanje obveznosti vračila plačane kupnine za blago, ki izhaja iz odstopa od kupoprodajne pogodbe. Pravni razlog za obdelavo osebnih podatkov je torej izpolnjevanje zakonskih tj. pogodbenih obveznosti (čl. 6 (1) (b) in (c) GDPR), zato obdelava osebnih podatkov ni predmet vaše privolitve kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Čas obdelave

V roku 90 dni

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

Reklamacije kupljenega blaga

V okviru reklamacije kupljenega blaga obdelujemo naslednje podatke:

Pravni naslov

Zakoniti interes

Osebni podatki

Številka bančnega računa (Osebni podatek), Dostavni naslov (Osebni podatek), Elektronski naslov (Osebni podatek), Naslov za pošiljanje računa (Osebni podatek), Ime (Osebni podatek), Priimek (Osebni podatek), Telefonska številka (Osebni podatek), Podatki o blagu (Osebni podatek)

Namen obdelave

Če gre za reklamacijo blaga, bomo obdelovali vaše identifikacijske in kontaktne podatke na podlagi izvajanja pogodbe z vami (brez vašega soglasja), da lahko vodimo postopek pritožbe. Pogodba, na kateri temelji naša obdelava, temelji na vašem naročilu. V ta namen osebne podatke uporabljamo v času, ki je nujno potreben za rešitev vaše reklamacije.

Čas obdelave

Čas, ki je nujno potreben, razen če ni potrebe za njihovo ponovno obdelavo.

Prejemniki

Dostavna služba, servisni center

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

Obdelava osebnih podatkov v okviru uporabniškega računa

V povezavi z uporabniškim računom obdelujemo naslednje podatke:

Pravni naslov

Izvedba pogodbe

Osebni podatki

Naslov (Osebni podatek), Dostavni naslov (Osebni podatek), Elektronski naslov (Osebni podatek), Ime (Osebni podatek), Priimek (Osebni podatek)

Namen obdelave

Pravni razlogi za obdelavo vaših osebnih podatkov so v tako imenovanem izpolnjevanju pogodbene obveznosti ali dejanjih, ki vodijo do sklenitve pogodbe (člen 6 (1) (b) GDPR), zato obdelava osebnih podatkov ni vezana na soglasje vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Čas obdelave

preklic uporabniškega računa ali samodejna ukinitev računa v primeru neaktivne uporabe računa za obdobje 5 let

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

Reševanje pritožb

V okviru reševanja pritožb obdelujemo naslednje podatke:

Pravni naslov

Izvedba pogodbe

Osebni podatki

Naslov (Osebni podatek), Dostavni naslov (Osebni podatek), Elektronski naslov (Osebni podatek), Ime (Osebni podatek), Priimek (Osebni podatek), Telefonska številka (Osebni podatek), Podatke o blagu (Osebni podatek)

Namen obdelave

Za reševanje reklamacije glede na način vložitve reklamacije

Čas obdelave

5 let

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

Zagotavljanje telefonske ali e-poštne podpore
V okviru zagotavljanja telefonske ali e-poštne podpore obdelujemo naslednje podatke:

Pravni naslov

Zakoniti interes

Osebni podatki

Naslov (Osebni podatek), Elektronski naslov (Osebni podatek), Naslov za pošiljanje računa (Osebni podatek), Ime (Osebni podatek), Telefonska številka (Osebni podatek)

Namen obdelave

Vedno hranimo telefonsko in e-poštno komunikacijo s stranko ali s tehnično podporo ali prodajnim oddelkom za določen čas, da lahko zagotovimo boljše storitve in nam takoj in učinkovito pomagajo v primeru ponavljajočih se težav z izdelkom, spet v okviru pogodbe in našega ter vašega legitimnega interesa.

Čas obdelave

Časovno neomejeno

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

Neposredno trženje

V okviru neposrednega trženja obdelujemo naslednje podatke:

Pravni naslov

Zakoniti interes

Osebni podatki

Naslov (Osebni podatek), Elektronski naslov (Osebni podatek), Ime (Osebni podatek), Priimek (Osebni podatek)

Namen obdelave

Namen obdelave vaših osebnih podatkov je pošiljanje poslovnih sporočil in izvajanje drugih tržnih dejavnosti s strani skrbnika do vas.

Čas obdelave

Do umika soglasja

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

Preverjanje zadovoljstva z nakupom

V okviru preverjanja zadovoljstva z nakupom obdelujemo naslednje podatke:

Pravni naslov

Zakoniti interes

Osebni podatki

Naslov (Osebni podatek), Elektronski naslov (Osebni podatek), Ime (Osebni podatek), Priimek (Osebni podatek)

Namen obdelave

Za preverjanje vašega zadovoljstva s potekom nakupa in celotnim postopkom nakupa bomo obdelali vaš e-poštni naslov, tako, da bomo poslali vprašalnik o zadovoljstvu v obliki komercialnega sporočila v smislu 7. člena zakona št. 480/2004 Coll.

Čas obdelave

2 leti

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

Registracija v e-trgovini

V okviru registracije v e-trgovini obdelujemo naslednje podatke:

Pravni naslov

Izvedba pogodbe

Osebni podatki

Naslov (Osebni podatek), Dostavni naslov (Osebni podatek), Elektronski naslov (Osebni podatek), Naslov za pošiljanje računa (Osebni podatek), Ime (Osebni podatek), Priimek (Osebni podatek), Telefonska številka (Osebni podatek)

Namen obdelave

Namen obdelave vaših osebnih podatkov je omogočanje registracije v e-trgovino in olajšanje ponovne prijave v prihodnosti.

Čas obdelave

do umika soglasja

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

Prejemanje newsletter-a

V okviru prejemanja newsletter-a obdelujemo naslednje podatke:

Pravni naslov

Zakoniti interes

Osebni podatki

Elektronski naslov (Osebni podatek)

Namen obdelave

Namen obdelave vaših osebnih podatkov je pošiljanje komercialnih sporočil s strani skrbnika vam v osebi vam v smislu zakona št. 480/2004 Coll., O nekaterih storitvah informacijske družbe in o spremembah nekaterih aktov (Zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe), kot je bil spremenjen (v nadaljevanju) Zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe.

Čas obdelave

Dokler se ne prekliče soglasje ponudnika

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Imate pravico pridobiti osebne podatke, ki jih o vas beležimo v strukturirani, pogosto uporabljeni strojni obliki. Na vašo zahtevo se osebni podatki lahko posredujejo drugemu skrbniku.

POSODOBITEV PODATKOV, PRAVICA DO POPRAVKA

Ker se osebni podatki sčasoma lahko spremenijo (na primer sprememba priimka ali naslova), vas prosimo, da nam sporočite, če se to zgodi, tako da bomo posodabljali vaše osebne podatke in se izognili morebitnim napakam.

Nujno je zagotoviti informacije o spremembi podatkov, da bomo lahko pravilno opravljali svoje dejavnosti kot skrbnik.

To je povezano tudi z vašo pravico do popravljanja osebnih podatkov, ki jih beležimo o vas. Če ugotovite, da naši podatki niso več posodobljeni, imate pravico zahtevati njihovo popravljanje.

PREJEMNIKI VAŠIH osebnih podatkov

Obdelovalci

Prejemniki vaših osebnih podatkov so lahko obdelovalci, ki jih podjetje Český velkoobchod d.o.o. na podlagi 28. člena GDPR zaupa v njihovo obdelavo.

Obveščamo vas, da upravljavci posameznih družbenih omrežij lahko uporabljajo orodja za sledenje in ustvarijo prilagojene profile. Ta obdelava osebnih podatkov je v celoti odgovorna ustreznemu upravljavcu družbenih omrežij kot upravljavcu osebnih podatkov.

Drugi prejemniki kot ločeni skrbniki

V primeru, da je potrebno, da vašo pritožbo, vprašanje ali reklamacijo posredujemo našemu pogodbenemu partnerju (npr. servisnemu partnerju ali izdelovalcu ali dobavitelju ustreznega izdelka) za poravnavo, kot neodvisni skrbnik vaših osebnih podatkov v smislu GDPR, bomo to storili samo, ko nam izrecno privolite za prenos vaših osebnih podatkov.

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V DRŽAVE ZUNAJ EU

Ni prenosa osebnih podatkov na obdelovalce ali druge prejemnike v državah zunaj EU ali v mednarodnih organizacijah.

Podjetje Český velkoobchod d.o.o. ne posreduje vaših osebnih podatkov prejemnikom, ki se nahajajo zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

INFORMACIJE, KI JIH PREJMETE OD NAS
Informacije o stanju naročila

Na vašo elektronsko pošto vam pošljemo podatke o stanju naročila.

Spodaj so elektronska sporočila, ki jih lahko prejmete kot del vašega naročila.

• elektronsko sporočilo, ki potrjuje, da smo prejeli vaše naročilo

• elektronsko sporočilo, če ste izbrali način plačila z bančnim nakazilom

• elektronsko sporočilo, ki ga boste prejeli, če po nekaj časa ne bomo prejeli vašega plačila

• elektronsko sporočilo, ki ga pošljemo po prejetju plačila od vas

• informacije in potrditev preklica naročila

• elektronsko sporočilo, ki ga prejmete, preden vaše naročilo odpremimo iz skladišča in ga izročimo prevozniku.

• elektronsko sporočilo, ki ga prejmete, če nismo prejeli vašega plačila

• elektronsko sporočilo, ki ga boste na zahtevo prejeli kot potrditev spremembe plačila in načina prevoza.

Za pravilno obdelavo in dostavo naročila je potrebno ta sporočila poslati kupcu.

Po odobritvi stranki lahko pošljemo informacije o posebnih ponudbah v naši e-trgovini, raziskavo o zadovoljstvu ali zahtevek za recenzijo kupljenega izdelka, celo s strani tretje osebe - naših partnerjev.

PLAČILO

Vse bančne podatke zbira izključno naš ponudnik plačilnih storitev ComGate Payments, a.s. sedež: Češka, Praga 7 - Holešovice, Jankovcova 1596 / 14a, poštna številka 170 00, davčna številka: 279 24 505, DDV ID CZ27924505, ki ima dovoljenje CNB kot plačilne institucije in izpolnjuje stroga merila za ravnanje z osebnimi podatki.

Zaradi zakonodaje se podatki o transakcijah hranijo 10 let.

Plačnik vnese številke s plačilne kartice v varen vmesnik tretje osebe, npr. banke.

Pri plačilu naročil Český velkoobchod d.o.o. ne zbira vaših plačilnih podatkov.

Prehod za plačila Comgate

Pravni naslov

Zakoniti interes

Osebni podatki

Ime (Osebni podatek), drugi podatki v zvezi s pogodbenim razmerjem (Osebni podatek), Priimek (Osebni podatek), Podatke o blagu (Osebni podatek)

Namen obdelave

Osebne podatke vedno obdelujemo z jasno in razumljivo določenim namenom, na določen način in samo toliko časa, ki je potreben glede na namene njihove obdelave; obdelujemo le natančne osebne podatke in njihova obdelava ustreza točno določenim namenom in je potrebna za izpolnitev za dane namene znotraj Comgate plačilnega prehoda.

Čas obdelave

5 let po odpovedi pogodbe (računa)

Obdelovalci

Bančništvo

Podatki so bili pridobljeni od druge osebe

Ne

Zapis vsebuje podatke o mladoletni osebi

Ne

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN PIŠKOTKI

Podatke o navigaciji, zbrane s piškotki, posredujemo tretjim osebam (Google Analytics, Facebook itd.) Za namen ciljnega oglaševanja.

Pravna podlaga za uporabo informacij o računu in nakupu za oglaševanje je legitimen interes.

Piškotki ali tehnični identifikatorji vas ne morejo identificirati po imenu, z namenom oglaševanja na našem spletnem mestu ali na spletnih mestih drugih proizvajalcev.

Naše podjetje ni odgovorno za nadaljnjo uporabo vaših podatkov v družbenih omrežjih za njihov račun.

Oglaševalske piškotke lahko zavrnete v razdelku piškotki.

Več informacij in upravljanja s piškotki najdete na strani „piškotki“.

VARNOST SPLETNE STRANI
Prizadevamo si, da z uporabo razpoložljivih varnostnih tehnologij, šifriranja SSL in varne povezave https preprečimo vsak poskus kršenja politike zasebnosti.

VARNOST VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Český velkoobchod s.r.o. skrbi za varnost osebnih podatkov, ki nam jih posredujete. Sprejeli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zadostno zaščito vaših podatkov glede na resnost njihove obdelave. Nobena nepooblaščena oseba nima dostopa do vaših osebnih podatkov, pridobljenih od vas, in jih brez vašega soglasja ne posredujemo drugim subjektom v nadaljnjo obdelavo, razen če to zahteva zakon ali varstvo naših zakonskih interesov.

 

ČAS SHRANJEVANJA PODATKOV

Osebne podatke bo skrbnik hranil za čas, ki je potreben za izpolnitev pogodbe (obdelava naročila, odvoz in dobava blaga) in tudi za zakonsko garancijo (24 mesecev od prejema blaga) ali za čas trajanja pogodbene garancije.

Český velkoobchod s.r.o. mora po zakonodaji obvezno voditi računovodske dokumente in računovodske evidence (račune) za obdobje 10 let, ki se začne na koncu obračunskega obdobja, na katero se nanašajo.

Upravitelj je dolžan tudi hraniti račun za obdobje 10 let od konca davčnega obdobja, v katerem je nastala davčna obveznost, vezana na račun. Račun vsebuje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov.


PRAVICE KUPCA V ZVEZI S POSEBNIMI PODATKI

V skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko obrnete na naše podjetje in uveljavite svoje pravice, kot so dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, brisanje, ugovori, omejitve in po potrebi prenosljivost osebnih podatkov

prek e-pošte ali naslova:

gdpr@digiexpert.si

ali na naslov našega podjetja:

Český velkoobchod s.r.o.
Albatrosova 286
25242 Jesenice u Prahy

Češka

Dostavni naslov:
Český velkoobchod s.r.o.

Františka Diviše 944/1
104 00 , Praha 22 – Uhříněves

Češka

Če ste nam kdaj dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov (na primer e-poštni naslov za pošiljanje novic), ga imate pravico kadar koli preklicati in dolžni smo izbrisati podatke, ki jih obdelujemo izključno na podlagi vaše privolitve.

Pravica do izbrisa ne velja za obdelane podatke v okviru obveznosti izvajanja pogodbe, pravnih razlogov ali zakonitih interesov. Če so nekateri vaši podatki shranjeni v varnostnih sistemih, ki samodejno zagotavljajo odpornost vseh naših sistemov in opravljajo funkcijo zaščite pred izgubo podatkov v primeru nesreč, teh podatkov iz varnostnih kopij ne moremo izbrisati in pogosto tudi tehnično ni izvedljivo. Vendar teh podatkov na noben način ne bomo več aktivno obdelovali in jih ne bomo uporabljali za druge namene obdelave.

Vaša pravica je, da od skrbnika zahtevate podatke o tem, katere osebne podatke in v kolikšni meri ter v kakšen namen obdelujemo o vas. Te podatke vam bomo zagotovili brezplačno v 30 dneh, najkasneje pa v 90 dneh. O podaljšanju roka vas bomo v izjemnih primerih pravočasno obvestili.

Če boste morali razkriti podatke, ki jih beležimo o vas, bomo morali najprej preveriti, ali ste v resnici oseba, ki ji ti podatki pripadajo. Zato v prijavi navedite zadostno identifikacijo vaše osebe. Po potrebi imamo pravico zahtevati dodatne podatke, da vas identificiramo, preden vam zagotovimo osebne podatke, ki jih obdelujemo o vas. Želimo zagotoviti zaupnost in varnost vaših podatkov in lahko v zvezi z vašo prijavo izvajamo naključne preglede. Morda boste morali predložiti podpisano kopijo dokazila o identiteti.

Naša pravica je, da razumno zavrnemo zahteve za informacije, ki so nerazumne, nerazumno ponovljene ali jih dobimo, kar zahtevajo nesorazmerne napore ali bi jih bilo težko pridobiti (običajno iz varnostnih kopij, arhivov itd.).

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Ni prenosa osebnih podatkov na obdelovalce ali druge prejemnike v tretjih državah ali v mednarodne organizacije.

Izdano dne

ponedeljek, 27. julija, 2020