logo
0

ODSTOP OD POGODBEKupec se strinja, da po določbah civilnega zakonika ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga, ki je bilo spremenjeno glede na kupčevo posebno željo. Dalje ni mogoče odstopiti od pogodbe kupljenega blaga, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže, in ga zaradi higienskih razlogov (kot so zobne ščetke, epilatorji, brivniki in nekateri drugi izdelki za nego telesa) ni mogoče vrniti. Niti ni mogoče odstopiti od pogodbe za dobavo avdio ali video posnetkov ali računalniškega programa, če je embalaža poškodovana.

Možnost vračila izdelka v 14 dneh velja samo za prodajne pogodbe, sklenjene s potrošniki. V primeru prodaje osebi, ki je podjetnik, in sklepa pogodbe v okviru svojih poslovnih dejavnosti, odstop od pogodbe po zakonu ni možen in izdelka ni mogoče vrniti v roku 14 dni.

Če ne gre za primer, določen v členu 1 prodajnih pogojev, ali v kateri koli drug primer, ko nakupne pogodbe ni mogoče preklicati, ima kupec pravico odstopiti od nakupne pogodbe v štirinajstih koledarskih (14) dneh od prejema blaga. V primeru, da je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, to obdobje teče od datuma prejema zadnjega kosa blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku, določenem v prejšnjem stavku.

Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec, ki ga je ponudil prodajalec, in je priložen pogojem poslovanja.
Obvestilo o odstopu od pogodbe mora biti poslano na elektronski naslov prodajalca info@digiexpert.si.

Ko kupec prejme potrdilo, da je možen odstop od pogodbe. Stroške pošiljanja vedno krije kupec. Če je paket poslan brez povratne etikete, paket ne bo sprejet in se bo avtomatsko vrnil pošiljatelju (nikakor ne bo sprejeta niti pošiljka poslana z odkupnino).

V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 2 splošnih poslovnih pogojev, se odkupna pogodba odpove od začetka. Blago mora kupec prodajalcu vrniti v štirinajstih koledarskih (14) dneh od dostave obvestila o odstopu od pogodbe prodajalcu. V primeru, da kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi kupec vse stroške vračila blaga k prodajalcu, tudi če blaga ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.

V primeru odstopa od pogodbe o nakupu v skladu s členom 2 prodajnih pogojev, prodajalec vrne kupcu denarna sredstva v štirinajstih delovnih (14) dneh od odstopa od kupoprodajne pogodbe s strani kupca na enak način, kot ga je prodajalec sprejel od kupca. Prodajalec ima pravico tudi vrniti izvedbo, ki jo je ponudil kupcu, če se kupec strinja in kupcu ne povzroči dodatnih stroškov.

Če kupec odstopi od pogodbe, prodajalec ni dolžan vrniti prejetih sredstev kupcu prej, preden kupec vrne blaga ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu. Prodajalec ima pravico, da preprosto odšteje od povračila kupnine znesek poškodbe, ki je nastala na blagu zaradi kupčevega neodgovornega ravnanja z blagom.

V primerih, ko ima kupec pravico do odstopa od pogodbe o nakupu v skladu s civilnim zakonikom, ima tudi prodajalec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe kadarkoli, dokler kupec blaga ne prevzame. Prodajalec kupcu v takšnem primeru vrne kupnino brez nepotrebnega odlašanja z brezgotovinskim nakazilom na račun, ki ga določi kupec.

Če je bilo skupaj z blagom kupcu poslano tudi darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da v primeru, če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba za takšno darilo preneha veljati in je kupec dolžan vrniti skupaj z blagom tudi prejeto darilo.


Vzorčni odstopni obrazec na voljo tukaj.


Kupec pošlje blago na naslov prodajalca:

Packeta International_ DPD d.o.o.

ID: 93981789

Celovška 492
1210 Ljubljana-Šentvid


Pozor! POMEMBNO!
Poleg točnega naslova, prosimo, vedno jasno navedite identifikacijsko številko naše e-trgovine
ID: 93981789

Brez teh informacij se lahko dostava pošiljke po nepotrebnem podaljša.