logo
0

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Obdelava osebnih podatkov, ki temelji na soglasju posameznikov in njihovih osebnih podatkov, za pošiljanje poslovnih sporočil in za druge spletne tržne dejavnosti spletnega trgovca.

1. IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJALCA
1.1.Upravljalec vaših osebnih podatkov je podjetje ČESKÝ VELKOOBCHOD s.r.o. s sedežem na naslovu Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Češka, identifikacijska številka: 24823694. V nadaljevanju le "upravljavec").
1.2. Kontaktni podatki upravljalca so naslednji: naslov za dostavo pošte Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Pragi, Češka, e-poštni naslov info@digiexpert.si.,

telefon +420 602 957 602.
1.3. Upravljalec ni imenoval pooblaščenca za varstvo podatkov.

2. PRAVNI RAZLOG ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
2.1. Pravni razlog za obdelavo vaših osebnih podatkov je vaše soglasje, ki ga dajete upravljalcu v smislu člena 6 odstavek (1) črka (a) uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 o varstvu posameznikov glede obdelave osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju kot „uredba“).

3. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

3.1. Namen obdelave vaših osebnih podatkov je pošiljanje poslovnih sporočil in izvajanje drugih poslovnih dejavnosti s strani upravljalca do vas, samo v primeru vašega soglasja.
3.2. Upravljalec nima samodejnega individualnega odločanja v smislu člena 22 Uredbe.
4. ROK SHRANJEVANJA OSEBNIH PODATKOV
4.1. Obdobje, za katero bo skrbnik shranil vaše osebne podatke, je 3 leta, najdlje dokler vaše odobritve za obdelavo osebnih podatkov (v ta namen shranjevanja) ne prekličete.

5. DRUGI PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV
5.1. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov so osebe, ki upravljalcem zagotavljajo marketinške storitve, prav tako izključno z vašim soglasjem.
5.2. Administrator ne namerava posredovati vaših osebnih podatkov tretji državi (državi, ki ni članica EU), ali mednarodni organizaciji.

6. PRAVICE SUBJEKTA PODATKOV
6.1. V skladu s pogoji, ki so določeni v uredbi, imate pravico, da od upravljalca zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, pravico popraviti ali izbrisati vaše osebne podatke ali omejiti njihovo obdelavo, pravico do ugovora z obdelavo vaših osebnih podatkov in imate tudi pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov.
6.2. Imate pravico, da kadar koli prekličete soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov, ki jih dobite pri upravljalcu. Vendar to ne posega v zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred takim preklicem soglasja. Soglasje z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko prekličete na naslednji način: kontaktirajte upravljalca prek elektronsko pošte.
6.3. Če menite, da je bila obdelava vaših osebnih podatkov kršena ali če je bila kršena uredba, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.
6.4. Niste dolžni zagotoviti vaših osebnih podatkov. Zagotavljanje osebnih podatkov ni pravna ali pogodbena zahteva ni pogoj, ki je potreben za sklenitev pogodbe.

Kadar koli imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z profiliranjem, če profiliranje zadeva to neposredno trženje. Če ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vaši osebni podatki ne bodo več v ta namen obdelani.