logo
0

PRAVILA IN POGOJI

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

podatki o podjetju: Český velkoobchod s.r.o.
s sedežem Albatrosová 286, 25242 Jesenice u Prahy, Češka

DDV ID številka: SI39526739
DDV EU: CZ24823694
Podjetje vpisano v trgovski register v Pragi, oddelek C, datoteka 177668

za prodajo blaga prek spletne trgovine, ki se nahaja na naslovu digiexpert.si

Pogoji poslovanja se redno pregledujejo.


1 SPLOŠNE DOLOČBE IN OPREDELITVE
1.1 Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju  SPP) urejajo pravice in obveznosti podjetja Český velkoobchod s.r.o, s sedežem na naslovu Albatrosová 286, 25242 Jesenice u Prahy, Češka, identifikacijska številka : 24823694, vpisano v poslovni register okrožnega sodišča v Pragi I, odd. C, sl. 177668 (v nadaljevanju "kupoprodajna pogodba") v skladu z določbami prvega odstavka 1751. zakona št. 89/2012 Coll., Civilni zakonik, kot je bil spremenjen (v nadaljevanju "kupec"), ureja medsebojne pravice in obveznosti strank, ki izhajajo v povezavi oz. iz pogodbe (v nadaljnjem besedilu "kupoprodajna pogodba"), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju "kupec") prek prodajalčeve spletne trgovine.
1.2 S spletno trgovino prodaja prodajalec na spletnem mestu digiexpert.si (v nadaljevanju "spletna stran") prek spletnega vmesnika (v nadaljevanju"spletni vmesnik trgovine"). Določila in pogoji ne veljajo za primere, ko je oseba, ki namerava kupiti blago pri Prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki naroča blago v okviru svoje poslovne dejavnosti ali samostojnega poklica. V kupoprodajni pogodbi je mogoče dogovoriti o določbah, ki odstopajo od pogojev. Različne določbe prodajne pogodbe imajo prednost pred določbami pogojev.
1.3 Določila pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in pogoji so napisani v slovenskem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v slovenskem jeziku.
1.4 Splošni pogoji so pripravljeni v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni kakršne koli splošne pogoje spletnega mesta digiexpert.si .
1.5 Ta določba ne posega v pravice in obveznosti, ki nastanejo v veljavnem obdobju prejšnje različice pogojev.


2. UPORABNIŠKI RAČUN

2.1 Na podlagi registracije kupca na spletnem mestu lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko s svojega uporabniškega vmesnika (v nadaljevanju "uporabniški račun") naroči blago. Če spletno mesto to omogoča, lahko kupec blago naroči tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika.
2.2 Kupec je pri registraciji na spletni strani in naročanju blaga dolžan posredovati pravilne in resnične podatke. Kupec je dolžan ob vsaki spremembi posodobiti podatke, vnesene v uporabniški račun. Podatke, ki jih je kupec posredoval v uporabniškem računu in pri naročilu blaga, prodajalec smatra pravilne.
2.3 Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohranjati zaupnost podatkov, ki so potrebni za dostop do njegovega uporabniškega računa.
2.4 Kupec ni upravičen dovoliti uporabe svojega uporabniškega računa tretjim osebam.
2.5 Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ni uporabljal več kot eno leto ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji in določili).
2.6 Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo ves čas, zlasti v zvezi s potrebnim vzdrževanjem strojne in programske opreme prodajalca. Na primer zaradi nujnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1 Vsa predstavitev blaga, ki se nahaja v spletnem vmesniku trgovine, je informativnega značaja in prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe v zvezi s tem blagom.
3.2 Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in stroški vračila blaga, če tega blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene blaga vključujejo DDV in vse s tem povezane stroške. Cene blaga ostajajo veljavne, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba prodajalcu ne omejuje možnosti, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.
3.3 Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo. Podatki o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga, navedeni v spletnem vmesniku trgovine, so veljavni samo, če je blago dobavljeno na območju Slovenije.
3.4 Kupec za naročilo blaga izpolni naročilnico v spletnem mestu trgovine. Naročilnica vsebuje podatke o:
    • 3.4.1 naročenem blagu (naročeno blago kupec "vloži" v elektronsko nakupovalno košarico spletnega mesta trgovine),
    • 3.4.2 načinu plačila kupnine blaga, podrobnosti o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga
    • 3.4.3 stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj imenovano "naročilo").

3.5 Pred pošiljanjem naročila prodajalcu lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo, tudi glede kupčeve zmožnosti zaznavanja in popravljanja napak, ki nastanejo pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Zaključi naročilo". Za podatke, ki so navedeni v naročilu, prodajalec smatra, da so točni. Prodajalec takoj po prejemu naročila po elektronski pošti kupcu potrdi prejem na kupčev elektronski naslov, naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljevanju kupčev elektronski naslov).
3.6 Prodajalec je odvisno od naročila (količina blaga, kupnina, predvideni stroški pošiljanja) vedno upravičen od kupca zahtevati dodatno potrditev naročila (npr. V pisni obliki ali po telefonu).
3.7 Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane ob dostavi naročila (prevzem), ki ga prodajalec kupcu pošlje po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.
3.8 Kupec se strinja z uporabo sredstev komunikacije na daljavo pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki jih je imel kupec pri uporabi sredstev komunikacije na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskega klica), krije kupec, pri čemer se ti stroški ne razlikujejo od običajne cene.


4. CENA NAROČENEGA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

4.1 Kupec lahko plača ceno blaga in vse dodatne stroške, povezane z dostavo blaga, v skladu s kupoprodajno pogodbo, na naslednje načine:
• s kreditno kartico
• z gotovino ob dostavi na naslovu, ki ga kupec navede v naročilu;
• z bančnim nakazilom na račun prodajalca:

Bančni račun
(Naziv Banke): SPARKASSE OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESI
IBAN (International Bank Account Number): DE18 8505 0100 0232 0552 11
BIC (Bank Identifier Code – ID Banke): WELADED1GRL
Imetnik računa: Český velkoobchod s.r.o.
Referenca: Vnesite številko vašega naročila.


4.2 Kupec je dolžan skupaj s kupnino prodajalcu plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno določeno drugače, potem kupnina vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.
4.3 Prodajalec od kupca ne zahteva plačila pologa ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbe 6. člena splošnih pogojev glede obveznosti plačila kupnine vnaprej.
4.4 V primeru plačila z gotovino ob dostavi se kupnina plača ob prejemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila je kupnino potrebno poravnati najkasneje v roku 3 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
4.5 V primeru brezgotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj z navedenim spremenljivim simbolom plačila. V primeru brezgotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena v trenutku, ko se ustrezni znesek nakaže na prodajalčev račun.
4.6 Prodajalec ima pravico, zlasti če kupec ne potrdi prevzema naročila (člen 6), zahtevati plačilo celotne kupnine vnaprej, preden blago pošlje kupcu.
4.7 Popusta na ceno blaga, ki ga prodajalec kupcu ponudi, ni mogoče združiti z drugimi popusti ali kuponi.
4.8 Če je to običajno v poslovnih odnosih ali če tako določa splošna zavezujoča zakonska ureditev, prodajalec kupcu izda davčni dokument - račun v zvezi s plačili po kupoprodajni pogodbi. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Davčni dokument - račun prodajalec kupcu izda po plačilu cene blaga in ga v elektronski obliki pošlje na kupčev elektronski naslov.
4.9 V skladu z Zakonom o registraciji prodaje je prodajalec kupcu dolžan izdati potrdilo o nakupu. Hkrati je dolžan prejeti prihodek prijaviti pri davčnem upravitelju na spletu; v primeru tehnične okvare najpozneje v 48 urah.


5. ODSTOP OD POGODBE

5.1 Kupec se strinja, da po določbah civilnega zakonika ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga, ki je bilo spremenjeno glede na kupčevo posebno željo. Dalje ni mogoče odstopiti od pogodbe kupljenjega blaga, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže, in ga zaradi higienskih razlogov (kot so zobne ščetke, epilatorji, brivniki in nekateri drugi izdelki za nego telesa) ni mogoče vrniti. Niti ni mogoče odstopiti od pogodbe za dobavo avdio ali video posnetkov ali računalniškega programa, če je embalaža poškodovana.
5.2 Možnost vračila izdelka v 14 dneh velja samo za prodajne pogodbe, sklenjene s potrošniki. V primeru prodaje osebi, ki je podjetnik, in sklepa pogodbe v okviru svojih poslovnih dejavnosti, odstop od pogodbe po zakonu ni možen in izdelka ni mogoče vrniti v roku 14 dni.
5.3 Če ne gre za primer, določeno v členu 1 prodajnih pogojev, ali v kateri koli drug primer, ko nakupne pogodbe ni mogoče preklicati, ima kupec pravico odstopiti od nakupne pogodbe v štirinajstih koledarskih (14) dneh od prejema blaga. V primeru, da je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, to obdobje teče od datuma prejema zadnjega kosa blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku, določenem v prejšnjem stavku.
5.4 Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec, ki ga je ponudil prodajalec, in je priložen pogojem poslovanja. Obvestilo o odstopu od pogodbe mora biti poslano na elektronski naslov prodajalca info@digiexpert.si.
5.5 Ko kupec prejme potrdilo, da je možen odstop od pogodbe, bo kupcu poslana etiketa za vračilo, ki naj jo nalepi na embalažo in pošlje na naslov, naveden na nalepki. Etiketa je namenjena samo za notranjo uporabo in za povratno identifikacijo. Etiketa ni poštna znamka in ne velja za pošiljko. Stroške pošiljanja vedno krije kupec. Če je paket poslan brez povratne etikete, ne bo sprejet in se bo avtomatsko vrnil pošiljatelju (nikakor ne bo sprejeta niti pošiljka poslana z odkupnino).
5.6 V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 2 splošnih poslovnih pogojev, se odkupna pogodba odpove od začetka. Blago mora kupec prodajalcu vrniti v štirinajstih koledarskih (14) dneh od dostave obvestila o odstopu od pogodbe prodajalcu. V primeru, da kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi kupec vse stroške vračila blaga k prodajalcu, tudi če blaga ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.
V primeru odstopa od pogodbe o nakupu v skladu s členom 2 prodajnih pogojev, prodajalec vrne kupcu denarna sredstva v štirinajstih delovnih (14) dneh od odstopa od kupoprodajne pogodbe s strani kupca na enak način, kot ga je prodajalec sprejel od kupca. Prodajalec ima pravico tudi vrniti izvedbo, ki jo je ponudil kupcu, če se kupec strinja in kupcu ne povzroči dodatnih stroškov. Če kupec odstopi od pogodbe, prodajalec ni dolžan vrniti prejetih sredstev kupcu prej, dokler kupec ne vrne blaga ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.
5.7 Prodajalec ima pravico, da preprosto odšteje od povračila kupnine znesek poškodbe, ki je nastala na blagu zaradi kupčevega neodgovornega ravnanja z blagom.
V primerih, ko ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s civilnim zakonikom, ima tudi prodajalec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe kadarkoli, dokler kupec blaga ne prevzame. Prodajalec kupcu v takšnem primeru vrne kupnino brez nepotrebnega odlašanja z brezgotovinskim nakazilom na račun, ki ga določi kupec.
5.8 Če je bilo skupaj z blagom kupcu poslano tudi darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da v primeru, če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba za takšno darilo preneha veljati in je kupec dolžan vrniti skupaj z blagom tudi prejeto darilo.


Vzorčni odstopni obrazec na voljo tukaj.


Kupec pošlje blago na naslov prodajalca:


Packeta International_ DPD d.o.o.

ID: 93981789

Celovška 492
1210 Ljubljana-Šentvid


Pozor! POMEMBNO!
Prosimo, da poleg točnega naslova, vedno navedite identifikacijsko številko naše e-trgovine
ID: 93981789

Brez teh informacij, se lahko dostava pošiljke po nepotrebnem podaljša.


6. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA

6.1 V primeru, da je način dostave dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom dostave.
6.2 Če je prodajalec po kupni pogodbi dolžan blago dostaviti na mesto, ki ga kupec navede v naročilu, je kupec dolžan blago ob dostavi prevzeti.
6.3 V primeru, da je zaradi razlogov s strani kupca potrebno blago dostaviti večkrat ali drugače, kot je navedeno v naročilu, je kupec dolžan poravnati stroške, povezane z večkratno dostavo blaga in stroški, povezani z drugimi načini dostave.
6.4 Kupec je po prejemu blaga od dostavljavca dolžan preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli pomanjkljivosti ali poškodbe nemudoma obvestiti dostavljavca. V primeru vidne poškodbe embalaže, kar kaže na nepooblaščen vstop v pošiljko, kupcu pošiljke ni treba prevzeti od dostavljavca.           
6.5 Druge pravice in obveznosti strank pri dostavi blaga lahko urejajo posebni dobavni pogoji prodajalca, če jih izda prodajalec.             


7. PRENEHANJE POGODBE ZARADI POMAJNKLJVOSTI BLAGA

7.1 Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede pravic zaradi neizpolnitve pogodbe urejajo ustrezni splošno zavezujoči pravni predpisi civilnega zakonika in zakona o varstvu potrošnikov.
7.2 Prodajalec zagotavlja kupcu, da blago ob prejetju nima pomanjkljivosti. Prodajalec zagotavlja kupcu, da ob prevzemu:                         
    • blago ima lastnosti, za kaskršne sta se dogovorili obe strani, in če ni bilo dogovora, ime blago lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali pričakoval kupec glede na vrsto blaga in njegovo oglaševanje;
    • blago ustreza namenu, ki ga je navedel prodajalec, in se za ta namen blago običajno uporablja
    • blago ustreza kakovosti in dizajnu dogovorjenemu na vzorcu ali modelu, če je bila kakovost ali zasnova določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali modelom,
    • blago je v ustrezni količini, merah ali teži in
    • blago ustreza zakonskim zahtevam.


7.3 Določbe iz člena 2 teh pogojev ne veljajo za blago, ki se prodaja po nižji ceni zaradi napake, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga, ki je posledica običajne uporabe ali izhaja iz narave blaga.
7.4 Če se pojavijo znaki okvare v šestih mesecih po prejemu, se šteje, kot da je bilo blago pokvarjeno že ob prevzemu. Kupec ima pravico uveljaviti pravico zaradi napake, ki se pojavi v potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih od prevzema.
7.5 Pravice zaradi pomanjkljivega izvrševanja kupec uveljavlja pri prodajalcu, na naslovu njegove poslovalnice,  kadar je v njej mogoče sprejeti reklamacijo glede na izbor prodajanega blaga, po možnosti tudi na sedežu ali kraju poslovanja.
7.6 Druge pravice in obveznosti, povezane s prodajalčevo odgovornostjo za napake na blagu, lahko ureja prodajalčev pritožbeni postopek.

Kupec pošlje blago, ki ga želi reklamirati na naslov prodajalca:


Packeta International_ DPD d.o.o.

ID: 93981789

Depot Maribor
Tržaška cesta 43
2000 Maribor

Pozor! POMEMBNO!
Poleg točnega naslova, prosimo, vedno jasno navedite identifikacijsko številko naše e-trgovine
ID: 93981789

Brez teh informacij se lahko dostava pošiljke po nepotrebnem podaljša.

Vložitev zahtevka pritožbeni list


7.7 Izdelke, ki jih ponujamo v naši e-trgovini, kupujemo iz celotne Evropske unije, zato gre za tako imenovano evropsko distribucijo. V nekaterih primerih je to lahko tudi neevropska distribucija ali evropska distribucija pri kateri proizvajalec ne krije garancije v pooblaščenem servisnem centru. V tem primeru se je treba obrniti na prodajalca v primeru uveljavljanja pravic zaradi pomanjkljivega izvrševanja.           
7.8 V primeru informacij o natančnem izvoru določenega izdelka, ali dodatnih vprašanj glede reševanja reklamacije se lahko kupec obrne na pomoč in podporo za stranke na pa vpraša preko elektronskega sporočila na info@digiexpert.si
7.9 Garancijsko obdobje 24 mesecev velja za prodajne pogodbe, sklenjene s potrošniki. V primeru prodaje osebi, ki je podjetnik, in sklepa pogodbe v okviru svojih poslovnih dejavnosti, je garancijski rok 12 mesecev.
 

DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIC
Kupec pridobi lastništvo blaga s plačilom celotne kupnine.
Prodajalec ni vezan na noben kodeks ravnanja v smislu civilnega zakonika v zvezi s kupcem.
Pritožbe potrošnikov prodajalec obravnava preko elektronskega naslova info@digiexpert.si.
Prodajalec pošlje podatke o rešitvi reklamacije kupca na kupčev elektronski naslov


7.10 Na podlagi Uredbe 524/2013/EU je bila ustanovljena enotna vstopna točka za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje. S klikom na povezavo boste preusmerjeni na platformo https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Za dodatno pomoč se lahko obrnete na Nacionalno kontaktno točko - Slovenija. Podatki so navedeni na povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

7.11 Evropski potrošniški center Češka, s sedežem v Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, internetni naslov: http://www.131590c8-d4da-41f4-9edc-79941aec96cf.com je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maj 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22 / ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

7.12 Prodajalec ima pravico do prodaje blaga na podlagi zakonodaje. Nadzor trgovine v okviru svojih pristojnosti izvaja ustrezni urad za izdajo dovoljenj za poslovanje. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov. Kupec s tem prevzame tveganje spremembe okoliščin z nesorazmernim zvišanjem stroškov izvedbe ali nesorazmerno zmanjšanjem vrednosti predmeta izvedbe in v skladu s civilnim zakonikom. 
                                       

7.13 POGOJI GARANCIJE ZA POTROŠNIKE GARMINA

Za letalske izdelke je zagotovljeno, da 2 leti od datuma nakupa ne bodo imeli napak v materialu ali izdelavi (samo za potrošnike). V tem obdobju bo Garmin® po lastni izbiri popravil ali zamenjal vse komponente, ki pri normalni uporabi ne uspejo. Takšna popravila ali zamenjava se za stranke ali delo ne opravijo brezplačno. Ta omejena garancija ne velja za: (i) kozmetične poškodbe, kot so praske, zareze in udrtine; (ii) potrošni deli, na primer baterije, razen če je prišlo do poškodbe izdelka zaradi napake v materialu ali izdelavi; (iii) škoda, ki jo povzroči nesreča, zloraba, voda, poplava, požar ali druga dejanja narave ali zunanji vzroki; (iv) škodo, ki jo povzroči storitev, ki jo opravi vsakdo, ki ni pooblaščeni ponudnik storitev Garmin; (v) poškodbe izdelka, ki je bil spremenjen ali spremenjen brez pisnega dovoljenja družbe Garmin, (vi) poškodbe izdelka, ki je bil priključen na napajalne in/ali podatkovne kable, ki jih Garmin ne dobavlja, ali poškodbe izdelka, ki je bil priključen na napajalnike in kable, ki niso certificirani s strani UL (Underwriters Laboratories) in niso označeni kot omejeni vir energije (LPS). Poleg tega si Garmin pridržuje pravico, da zavrne garancijske zahtevke za izdelke ali storitve, ki so pridobljeni in/ali uporabljeni v nasprotju z zakonodajo katere koli države. Ta izdelek je namenjen samo za pomoč pri potovanju in ga ne smete uporabljati za noben namen, ki zahteva natančno merjenje smeri, razdalje, lokacije ali topografije. Garmin ne jamči za točnost ali popolnost zemljevidov.

Ta omejena garancija prav tako ne velja in Garmin ne odgovarja za kakršno koli poslabšanje delovanja katerega koli navigacijskega izdelka Garmin, ki je posledica njegove uporabe v bližini katere koli slušalke ali druge naprave, ki uporablja prizemno širokopasovno omrežje, ki deluje na frekvencah, ki so blizu na frekvencah, ki jih uporablja kateri koli globalni satelitski navigacijski sistem (GNSS), na primer storitev globalnega pozicioniranja (GPS). Uporaba takšnih naprav lahko poslabša sprejem signalov GNSS.

GARMIN V nobenem primeru ne bo odgovoren za tožbo zaradi kršitve garancije za kakršne koli nenamerne, posebne, posredne ali posledične škode, ne glede na to, ali so bile uporabljene napake ali nesposobnosti za uporabo tega izdelka v izdelkih ali izdelkih.
 
8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

8.1 Prodajalec z ločenim dokumentom izpolnjuje svojo dolžnost, da kupca obvesti v smislu člena 13 Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) v nadaljevanju „uredba GDPR“), ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov kupca za namene izvedbe kupoprodajne pogodbe, obravnave kupoprodajne pogodbe in za izpolnitev prodajnih javnopravnih obveznosti prodajalca.
 
9. POŠILJANJE POSLOVNIH SPOROČIL IN SHRANJEVANJE COOKIES

9.1 Kupec se v skladu z Zakonom o storitvah informacijskega podjetja strinja, da mu bo prodajalec pošiljal komercialna sporočila na kupčev elektronski naslov ali telefonsko številko.           
9.2 Prodajalec izpolni svojo obveznost, da kupca v smislu člena 13 Uredbe GDPR obvesti o obdelavi kupčevih osebnih podatkov za namene pošiljanja komercialnih sporočil z ločenim dokumentom.
9.3 Kupec se strinja s shranjevanjem piškotkov, tako imenovanih cookies na svojem računalniku. V primeru, da je mogoče na spletnem mestu opraviti nakup in izpolniti prodajalčeve obveznosti po kupoprodajni pogodbi brez shranjevanja piškotkov na kupčev računalnik, lahko kupec kadar koli prekine soglasje iz prejšnjega stavka.


10. DOSTAVA

10.1 Kupec prejema obvestilna sporočila na kupčev elektronski naslov.


11. KONČNE DOLOČBE

11.1 Če je razmerje pogodbenic, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, ki vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da njihovo razmerje ureja češko pravo. Izbira prava iz prejšnjega odstavka potrošniku ne odvzame varstva, ki ga zagotavljajo določbe zakona, ki jih ni mogoče pogodbeno odstopiti in ki bi se drugače uporabljale, če izbira prava ne bi bila določena v členu 6 (1) (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbene obveznosti (Rim I).
11.2 V primeru, da je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali neučinkovita ali postane takšna, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je najbližje veljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.
Kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi poslovnimi pogoji, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.

Pogojem in določbam je priložen vzročni obrazec za odstop od kupoprodajne pogodbe. V prilogi.

Kontaktni podatki prodajalca:


Packeta International_ DPD d.o.o.

ID: 93981789

Depot Maribor
Tržaška cesta 43
2000 Maribor

Pozor! POMEMBNO!
Poleg točnega naslova, prosimo, vedno jasno navedite identifikacijsko številko naše e-trgovine
ID: 93981789

Brez teh informacij se lahko dostava pošiljke po nepotrebnem podaljša.


elektronski naslov info@digiexpert.si,                                                


V Pragi dne 1.11.2020