logo
0

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov, ki so bili zagotovljeni za namen polnjenja predmeta pogodbe, je prodajalec.

Identifikacijski in kontaktni podatki upravljalca

Podjetje/Ime in priimek: ČESKÝ VELKOOBCHOD s.r.o.
Sedež/Naslov: Albatrosova 286, 252 42 Jesenice u Prahy, Češka
DDV ID številka: SI39526739
DDV EU: CZ24823694
Telefon: +420 602 957 602
E-poštni naslov: duzik@ceskyvelkoobchod.cz
Kontaktni naslov: Albatrosova 286, 252 42 Jesenice u Prahy, Češka

Namen obdelave, okvirje osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo
Kupec priznava, da bo skrbnik za namene sklenitve kupoprodajne pogodbe in njene kasnejše polnjenje (obdelave naročila, zagotavljanja odpreme in dostave blaga) obdeloval in hranil njegove osebne podatke v naslednjem obsegu: ime, priimek, naslov, elektronsko pošto, telefonsko številko in način plačila v skladu z Uredbo (ES) Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679, Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR ).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v skladu s členom 6 odstavek 1 pismo b) GDPR polnjenje pogodbe, za katero je kupec pogodbena stranka.

Kategorija prejemnikov/prejemnikov osebnih podatkov
Upravitelj se zavezuje, da osebnih podatkov kupca ne bo posredoval subjektom, ki niso naslednji predelovalci:

a. pogodbeni prevoznik, ki ga kupec določi v naročilnem obrazcu za dobavo blaga;

tukaj

je na voljo seznam prevoznikov, podatki bo zagotovljeni v naslednjem obsegu: ime, priimek, naslov, e-pošta, telefonska številka;
b. Upravljavec določenega portala z namenom ustvarjanja in pošiljanja vprašalnikov o nakupu v okviru programa Preverjeno s strani kupcev (v katerega je vključena spletna trgovina). Pravna podlaga za obdelavo v tem primeru je v skladu s členom 6 (1) (a). f) GDPR legitimni interes upravljavca, ki se strinja v ugotavljanju zadovoljstva kupca z nakupom od skrbnika. To se izvede po vsakem nakupu v spletni trgovini in samo z vašim predhodnim soglasjem. Upravljavec portala lahko uporablja poslani elektronski naslov izključno za ustvarjanje in pošiljanje vprašalnika o zadovoljstvu v skladu s Pogoji programa Preverjeno s strani kupcev. Kupec lahko kadarkoli nasprotuje pošiljanju e-poštnih vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani kupcev z zavrnitvijo drugih vprašalnikov s pomočjo povezave v e-pošti. V primeru ugovora kupcu vprašalnika ne bo več poslala.

Čas shranjevanja
Osebne podatke bo upravljalec shranjeval za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe (obdelava naročila, odprema in dostava blaga) in za obdobje pravne garancije (24 mesecev od prejema blaga) ali trajanje zagotovljene pogodbene garancije.

Kupec priznava, da je v skladu z Zakonom o računovodstvu skrbnik dolžan 5 let hraniti računovodske dokumente in računovodske evidence (račune), ki se začnejo hranitit na koncu obračunskega obdobja, na katero se nanašajo. Upravljavec je po zakonu o davčni upravi tudi dolžan hraniti račun za obdobje 3 let od konca davčnega obdobja, v katerem je nastala davčna obveznost, vezana na račun. Račun vsebuje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-naslov.


ZA PLAČNIKE DDV:

Kupec tudi priznava, da je v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost upravitelj dolžan davčne dokumente hraniti 10 let od konca davčnega obdobja, v katerem je bila izvedba opravljena. Davčni dokument vsebuje naslednje osebne podatke: ime, priimek in naslov, telefonska številka, elektronski naslov.
Račun vsebuje naslednji osebni podatki: ime, priimek, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov.


ZA PLAČEVALCE DDV:
Kupec tudi priznava, da je skrbnik v skladu z oddelkom 35 zakona o davku na dodano vrednost (št. 235/2004 Zb.) odvisni shranjevati davčne dokumente za obdobje 10 let od konca obdavčljivega obdobja, v katerem je transakcija (to pomeni, ko kupujete blago v letu 2018, mora upravljalec račun hraniti do konca leta 2028). Davčni dokument vsebuje naslednji osebni podatki: ime, priimek in naslov, telefonska številka, e-poštni naslov.

Pravice kupca v zvezi z osebnimi podatki
Kupec nadalje priznava, da ima v skladu s členi 15 do 21 GDPR pravico do:
a. dostopa do osebnih podatkov, ki vključuje pravico, da od upravljavca pridobi potrdilo, da so osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelani ali ne, in če je tako, ima pravico do dostopa do takih osebnih podatkov in informacij ki so navedeni v členu 15 GDPR;
b. poprave netočnega osebnega podatka, ki se nanaša nanj; poleg tega, ob upoštevanju namena obdelave, ima kupec pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno z zagotovitvijo dodatne izjave v skladu s členom 16 GDPR;
c. tega biti izbrisan (pozabljenosti), kar je v tem, da upravljavec po nepotrebnem izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na kupca, takoj, ko niso več potrebni za izvedbo naročila, razen če obstaja drug pravno utemeljen razlog za nadaljnjo obdelavo;
d. omejitve pri obdelavi osebnih podatkov v primerih, opredeljenih v členu 18 GDPR;
e. prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 GDPR;
f. ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov v skladu s členom 21 GDPR.

Upravljalec na zahtevo zagotovi kupcu informacije o sprejetih ukrepih v vsakem primeru najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve.
V primeru dvoma o obdelavi osebnih podatkov ima kupec pravico kontaktirati Urad za varstvo osebnih podatkov, ki je nadzorni organ na tem področju, in mu vložiti pritožbo.

Registracija podjetja Češka veleprodaja s.r.o. na www.uoou.cz pod številko 00063273.
https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp