logo
0

PRITOŽBENI POGOJI

PRENEHANJE POGODBE ZARADI POMAJNKLJVOSTI BLAGA

Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede pravic zaradi neizpolnitve pogodbe urejajo ustrezni splošno zavezujoči pravni predpisi civilnega zakonika in zakona o varstvu potrošnikov.
Prodajalec zagotavlja kupcu, da blago po prejetju nima pomanjkljivosti. Prodajalec odgovarja kupcu, da je v času, ko je kupec prejel blago:

 • blago ima lastnosti, o katerih se dogovorita stranki, in če ni sporazuma, blago, ki ga je opisal prodajalec ali proizvajalec ali pričakoval kupec glede na vrsto blaga in oglaševanje, ki ga izvajata;
 • blago ustreza namenu, ki ga je navedel prodajalec, in se za ta namen blago običajno uporablja
 • blago ustreza kakovosti in dizajnu dogovorjenemu na vzorcu ali modelu, če je bila kakovost ali zasnova določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali modelom,
 • blago je v ustrezni količini, meru ali teži in
 • blago ustreza zakonskim zahtevam.

Določbe iz člena 2 teh pogojev ne veljajo za blago, ki se prodaja po nižji ceni zaradi napake, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga, ki je posledica običajne uporabe ali izhaja iz narave blaga.
Če se pojavijo simptomi okvare v šestih mesecih po prejemu, se šteje, kot da je bilo blago pokvarjeno že ob prevzemu. Kupec ima pravico uveljaviti pravico do napake, ki se pojavi v potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih od prevzema.
Pravice do pomanjkljivega izvrševanja kupec uveljavlja na naslovu prodajalca, kadar je mogoče sprejeti reklamacijo v zvezi z izborom prodanega blaga, po možnosti tudi na sedežu ali kraju poslovanja.
Druge pravice in obveznosti, povezane s prodajalčevo odgovornostjo za napake na blagu, lahko ureja prodajalčev pritožbeni postopek.


Kupec pošlje blago, ki ga želi reklamirati na naslov prodajalca:


Packeta International_ DPD d.o.o.

ID: 93981789

Depot Maribor
Tržaška cesta 43 2000 Maribor


Pozor! POMEMBNO!
Poleg točnega naslova, prosimo, vedno jasno navedite identifikacijsko številko naše e-trgovine
ID: 93981789
Brez teh informacij se lahko pošiljka po nepotrebnem podaljša.


Vložitev zahtevka (pritožbeni list)

Izdelke, ki jih ponujamo v naši e-trgovini, kupujemo iz celotne Evropske unije, zato gre za tako imenovano evropsko distribucijo. V nekaterih primerih je to lahko tudi neevropska distribucija ali evropska distribucija pri kateri proizvajalec ne krije garancije v pooblaščenem servisnem centru. V tem primeru se je treba obrniti na prodajalca v primeru uveljavljanja pravic zaradi pomanjkljivega izvrševanja.

V primeru informacij o natančnem izvoru določenega izdelka, ali dodatnih vprašanj glede reševanja reklamacije se lahko kupec obrne na pomoč in podporo za stranke na telefonski številki +386 1 82 82 053 ali pa vpraša na elektronski naslov info@digiexpert.si

Garancijsko obdobje 24 mesecev velja za prodajne pogodbe, sklenjene s potrošniki. V primeru prodaje osebi, ki je podjetnik, in sklepa pogodbe v okviru svojih poslovnih dejavnosti, je garancijski rok 12 mesecev.