Main page / Oglaševalni pogoji

Oglaševalni pogoji

 

Pravice in obveznosti v zvezi z napačnim polnjenjem

Kakovost ob prevzemu

 

Če je blago pokvarjeno (na primer, nima dogovorjenih ali zakonitih pričakovanih značilnosti, ni primerne za običajen ali dogovorjen namen, ni popolne, njihova količina, stopnja, teža ali kakovost ni v skladu z drugimi pravnimi, pogodbenimi ali pred-pogodbenimi parametri) gre za napake blaga za katerega je odgovoren prodajalec.

Kupec lahko od prodajalca prejme zahteva najkasneje v dveh letih od prejema blaga na njegovo pravico do brezplačne odstranitve napake ali popusta z razumno ceno; če narava napake ni nesorazmerna (zlasti če se napaka lahko odpravi brez nepotrebnega odlašanja), se lahko zahteva, da kupec dobi novi nepropustni izdelek brez napak ali novi komponent, če se napaka nanša le na ta komponent.

Če popravilo ali zamenjava blaga ni mogoče, lahko kupec zahteva povračilo polne nakupne cene na podlagi odstopa od pogodbe.

V šestih mesecih po prejemu blaga se predpostavlja, da je pomanjkljivost blaga obstajala že po prejemu blaga.

Prodajalec ni dolžan sprejeti kupčevega zahtevka, če dokaže, da je kupec vedel o napaki že ob prevzemu blaga ali je bil odgovoren za to napako.
 
Pravne pravice od napak

Prodajalec je odgovoren za napake, ki nastanejo ob prejemu blaga v 24-mesečnem garancijskem roku ali ob času uporabe, navedenem v oglasu, na paketu ali v priloženih navodilih za uporabo.

V tem roku lahko kupec zahteva reklamacijo in po svoji izbiri zahteva ob napaki, ki pomeni bistveno kršitev pogodbe (ne glede na to, ali je napaka odstranljiva ali neodstranljiva):

• odstranitev napake z dostavo novega izdelka brez napake ali s pošiljanjem manjkajoče stvari;

• brezplačno ostranitev napake s popravilom;

• razumen popust iz nakupne cene; ali

• povračilo nakupne cene na podlagi odstopa od pogodbe.

 

Kršitev pogodbe, da je stranka, ki je kršila pogodbo, že vedela ali jo morala vedeti, da druga stranka ne bi sklenila pogodbe, če bi predvidevala kršitev.

Za napako, ki pomeni manjšo kršitev pogodbe (ne glede na to, ali je napaka odstranljiva ali neodstranljiva), ima kupec pravico odstraniti napako ali dobiti razumen popust iz nakupne cene.

Če je odstranljiva napaka večkrat popravljena (tretja pritožba za isto napako ali četrta zaradi različnih napak) ali če ima blago večje število napak (vsaj tri napake istočasno), lahko kupec uveljavlja pravico do popusta na nakupno ceno, zamenjane blaga ali odstop od pogodbe.

Prodajalec ni odgovoren za napake, ki nastanejo zaradi normalne obrabe ali neupoštevanja navodil za uporabo.

24-mesečni garancijski rok velja za nakupne pogodbe, ki so bile sklenjene s potrošnikom. V primeru osebe, ki podjetnik in sklenila pogodbe v okviru svojega poslovanja, sklenjene pogodbe urejajo določbe o nakupu premičnin (§ 2079 do 2157) Zakona št. 89 / 2012 Zb., Civilni zakonik in, če ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, je garancijski rok 12 mesecev.

Obravnavanje reklamacije

Kupec mora uveljavljati reklamacijo pri prodajalcu ali osebi, ki jo je treba popraviti brez nepotrebnega odlašanja od odkritja napake. Če to stori v pisni ali elektronski obliki, mora predložiti svoje kontaktne podatke, opis napake in zahtevek za obravnavanje reklamacije.

Podjetje Nikon Corporation zagotavlja letno evropsko garancijsko obdobje za digitalne izdelke. Nekatere izbrane izdelke pokriva svetovna garancija. V roku 12 mesecih se lahko obrnete na pooblaščeno servisno službo Nikon. V drugem letu garancije velja garancijska storitev ob prodajalcu.

Podjetje Canon zagotavlja letni evropski garancijski rok za digitalne izdelke. Nekatere izbrane izdelke pokriva svetovna garancija. V 12 mesecih se lahko obrnete na pooblaščeni servisni center Canon. V drugem letu garancije velja garancijska storitev ob prodajalcu.

Izdelke, ki jih prodajalec ponuja v e-trgovini, so iz celotne Evropske unije, zato je to tako imenovana evropska distribucija. V nekaterih primerih je to lahko tudi neevropska distribucija. V tem primeru je treba v primeru zahtevka pravic za napačno polnjenje kontaktirati prodajalca neposredno. Za informacije o natančnem poreklu določenega izdelka lahko kupec pokliče telefonsko linijo ---- ali pošle njegovo vprašanje na elektronski naslov ----

Obrazec za prenos tukaj:

Uveljavljanje reklamacije (reklamacijski zapisnik)

 

Reklamirano blago kupec pošlje na naslov prodajalca:

Češka veletrgovina s.r.o.

Františka Diviše 944/1, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

 

Kupec je obvezen prodajalcu povedati, katero pravico je izbral za obvestilo o napaki ali brez nepotrebnega odlašanja po obvestilu o napaki. Sprememba izbire brez soglasja prodajalca je možna le, če je kupec zahteval popravilo napake, ki se izkaže kot neodstranljiva.

Če kupec pravočasno ne izbere svoje pravice do bistvene kršitve pogodbe, ima pravico, kot v primeru neupoštevne kršitve pogodbe.

Kupec je obvezen dokazati nakup blaga (po možnosti z dokazilom o nakupu). Rok za poravnavo zahtevka traja od trenutka vložitve reklamacije (prijave). Kupec daje ali dostavi blago prodajalcu ali kraju, ki ga je treba popraviti hkrati ali po uveljavljanju reklamacije. Blago je treba zapakirati v ustrezen paket, kadar je dobavljeno, da se prepreči škoda, blago mora biti čisto in celotno.

Prodajalec je obvezen se najkasneje v treh delovnih dneh odločiti o pritožbi ali see odločiti ali je potrebni strokovni pregled. V tem času bodo kupcu sporočene informacije o potrebi po strokovni presoji. Reklamacijo, vključno z odpravo napake, bo prodajalec obravnaval brez nepotrebnega odlašanja najpozneje v roku 30 dni po njeni zahtevi, razen če se kupec pisno ne strinja z daljšim časom. Po izteku tega obdobja ima kupec enake pravice kot v primeru bistvene kršitve pogodbe. 
 
Če prodajalec ne želi odstraniti napake, lahko kupec zahteva razumni popust iz cene ali odstop od pogodbe.

Garancijski rok se podaljša za čas od trenutka, ko je reklamacija vložena na poravnavo ali dokler kupec ni dolžan pobirati blaga. Kadar se blago ali deli blaga zamenjajo, velja prodajna odgovornost prodajalca kot da gre za nakup novega blaga ali njenega komponenta.

Če ni mogoče slediti stanja poravnave reklamacije na spletu, se prodajalec obveže, da bo kupca obvestil o obravnavanju reklamacije po elektronski pošti ali SMS.

V primeru upravičene reklamacije bo kupec upravičen do povračila nastalega dejanskega stroška.

Why with us

Nakupujete varno

Smo preverjeni kupec portala Ceneje.si in imamo dTest in APEK certifikat.

Mesta za osebni prevzem

Tudi svoje blago lahko prevzemate na mestih za osebni prevzem izbranega prevoznika.

Blago v lastnem skladišču

Na zalogi imamo 98% našega sortimenta in izdelki so pripravljeni na takojšnjo odpremo.

Brezplačni prevoz

Za kupo vseh digitalnih fotoaparatov in objektivov je prevoz na Češkem brezplačni.