logo
0

INFORMACIJSKA DOLŽNOST

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Obdelava osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnitev pogodbe s strani internetnega prodajalca ali za izvajanje ukrepov, ko so bile sprejete pred sklenitvijo te pogodbe s strani internetnega prodajalca.

1. IDENTITETA IN KONTAKTNE PODATKE UPRAVLJALCA
1.1. Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje ČESKÝ VELKOOBCHOD, s sedežem na naslovu: Albatrosova 286, 252 42 Jesenice u Prahy, Češka,

Identifikacijska številka podjetja: 24823694, podjetje je vpisano v trgovinski register, ki ga vodi Občinsko sodišče v Pragi, oddelek C, Datoteka 177668 (v nadaljnjem besedilu kot: „upravljalec“).
1.2. Kontaktni podatki upravljalca so naslednji: naslov za dostavo pošte: Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Češka, e-poštni naslov info@digiexpert.si.
1.3. Upravljalec ni imenoval pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov

2. PRAVNI RAZLOG ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
2.1. Pravni razlog za obdelavo vaših osebnih podatkov je, da je ta obdelava potrebna za izpolnitev pogodbe med vami in upravljalcem ali za izvedbo ukrepa upravljalcem pred sklenitvijo takšne pogodbe v smislu člena 6 odstavek (1) pismo (b) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta EU št. 2016/679 o varstvu posameznikov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o preklicu Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov).

3. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
3.1. Namen obdelave vaših osebnih podatkov je izpolniti pogodbo med vami in upravljalcem ali izvršiti ukrep s strani upravljalca pred sklenitvijo takšne pogodbe.
3.2. Upravljavec nima samodejnega individualnega odločanja v smislu člena 22 te Uredbe.

4. ROK SCHRANJEVANJA OSEBNIH PODATKOV
4.1. Vaši osebni podatki bodo obdelani za čas trajanja pravic in obveznosti iz pogodbe ter za čas, ki je potreben za arhiviranje v skladu z ustreznimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, vendar najpozneje v obdobju, ki ga določajo splošno zavezujoči pravni predpisi.

5. DRUGI PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV
5.1. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov bodo ladjarske družbe in druge osebe, ki sodelujejo pri dobavi blaga ali plačilih v okviru prodajne pogodbe. Prejemniki vaših osebnih podatkov bodo v vlogi prevoznika (Češka pošta ali DPD ali PPL ali Zásilkovna ali Uloženka). V roli dostavi blaga iz skladišča je podjetje Mail Step a.s. (možnost osebnega prevzema)
5.2. Administrator ne namerava posredovati vaših osebnih podatkov tretji državi (državi, ki ni članica EU), ali mednarodni organizaciji.

6. PRAVICE SUBJEKTA PODATKOV
 6.1. V skladu s pogoji, določenimi v Uredbi, imate pravico, da od upravljalca zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, imate pravico zahtevati od upravljalca popraviti ali izbrisati vaše osebne podatke ali omejiti njihovo obdelavo, imate tudi pravico do ugovora z obdelavo vaših osebnih podatkov osebne podatke in pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov.
6.2. Če menite, da je bila obdelava vaših osebnih podatkov kršena ali če je bila kršena uredba, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.
6.3. Ni vam treba osebnih podatkov zagotoviti. Zagotavljanje vaših osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvedbo in izpolnjenje pogodbe ter brez zagotavljanja vaših osebnih podatkov jo upravljalec ni mogoče skleniti pogodbe ali izpolniti.